Välkommen till Udda platser! Det här är sidan som riktar in sig på det där speciella som man kanske missar när man rör sig runt omkring i vårt land.

Vi har en fullmatad databas med platser som du kan hitta genom att söka på kartan som finns på sidan. Där kan du själv leta efter platser som finns nära dig. Alla platser har inte bilder och artiklar ännu men vi fyller på så fort vi kan. Om du vill titta på olika färdiga artiklar så slumpar vi fram artiklar här nedanför på startsidan. Vill du se en ny plats så är det bara att ladda om sidan. Tänk på att kolla om koordinaterna är verifierade eller inte. Om de inte är verifierade stämmer de sannolikt men vänta dig ett eventuellt äventyr när du ska hitta platsen. Om du kan verifiera att några koordinater till en plats stämmer, hör gärna av dig till oss.


SLUMPMÄSSIGT VALD ARTIKEL

Namn: Frugrottan

Beskrivning: I Hammersta socken finns ett mytomspunnet berg, Fruberget. Här finns något för alla, inte bara för speleologen! Vid grottans ingång finns en "självlysande" mossa. Sannolikt är det Schistostega (en gissning från oss icke biologiskt insnöade). Mossan är egentligen inte självlysande utan dess celler fokuserar och reflekterar ljus på ett sätt så att ser ut som att den lyser. Grottan har också ett rykte om sig att vara hemsökt.

Ur boken "Runa. En skrift för fäderneslandets fornvänner" utgiven av Rickard Dybeck så kan man läsa följande fantasieggande berättelse om Vårfruberget.

"Den på venstra sidan om inloppet varande bergshöjden är det berygtade Fruberget Detta som står i en skog af ekar och granar, röjer flerestädes spor efter våldsamma krafter hvilka en gång tagit i tu dermed. Famnsbreda skråmor eller remnor i klippväggarna, lösryckta hällar vräkta öfver hvarandra äro märken deraf. Den dristige och vettlystne kan der före genom mörka gångar eller hålor tränga till bergets inelfvor. En af hålorna är för sin rymlighet märklig. Endast få känna ingången, ännu färre söka den. Grottan står nemligen i ett ganska tvetydigt rygte och hennes under utgöra ett lika kärt som allmänt samtalsämne i orten.

Enligt en redan på 17 talet uppteknad sägen, skall vid den tid då Christendomen infördes i landet en Fru som antagit den nya läran härstädes dolt sig men blifvit upptäckt genom en medhafd tupps galande samt derefter tillika med sina anhöriga afdagatagen.

Gossen Jan i Sot holmen berättar att då en dag Gröndalaren (mannen i Gröndal) var stadd i granskapet af berget, sysselsatt med såning, hafva till honom framkommit ur skogen två män hvilka anmodat honom ledsaga sig till Frugrottan. Han efterkom ock deras begäran. Sedan de anländt till grottan hade de två männen gått derin och försvunnit I varefter Gröndalarn som stannat vid ingången hört dem från det inre af grottan ropa till honom, "sicks du, sicks du" ("ser du, ser du") men på hvilket tilltal de af honom erhållit ett kort -"nej" det han för säkerhet skull fästat med en ed. Han hade väl lyckligt och väl kommit derifrån, men kort derefter insjuknat.

Vanligen skall man då de inre delarna af grottan sökas, mötas af hvinande slungstenar. Någon gång höres från detta innersta, sprakning af eld, den man förmodar sakna sken efter sådant aldrig formärkes. Sjelfva Bergrået eller Bergfrun träffas någon gång på kringliggande täkter. En man hade här i Kalkbergsängen en dag medan solen var som hetast, lagt sig till hvila på en häll samt insomnat. Då han vaknade, solen var då nedgången, stod Bergrået hardt när. Det var klädt ih vita kläder och han tyckte sig se att det log åt honom. Mannen menade derföre att under vridningen i sömnen, något af hans plagg råkat i olag, men fann vid efterseende att så icke skett. Bergrået log åt honom andra och tredje resan hvarefter det makligt återvände till berget gick tre hvarf omkring detsamma och sluteligen derin. Mannen fann intet skäl att längre dröja på stället."

Själva berget är väldigt lätt tillgängligt, det går att köra hela vägen fram och det finns plats att parkera strax bredvid informationsskylten. Att ta sig in i grottan rekomenderas inte om du inte är mycket van med att klättra i grottor (grottmänniska) och har rätt utrustning för det. Vi rekommenderar istället att du njuter av omgivningarna och besöker Hammersta borgruin och det närbelägna synliga vraket som också finns på vår karta.

Landskap: Södermanland
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Ort: Hammersta

Övrigt:

Typ: Grotta

Terräng: Lätt terräng
Länk:
Decimalkoordinater: 59.021161, 18.005269
Koordinater grader: 59°1'16.1796 N , 59°1'16.1796 Ö
Inget foto ännu Inget foto ännu
Udda platser i Sverige Udda Platser
= Platsen har ingen ytterligare info ännu.
= Platsen har både artikel och bilder.
= Platsen har artikel, men inga bilder.
= Platsen har ingen artikel men bilder finns.