Namn: Kungsladan

Beskrivning: Det finns många historier om Gustav Vasa som lever kvar än i dag efter det att Peder Svarts krönika blev klar, sannolikt på direkt diktamen av Gustav Vasa själv där man minst sagt har filat på sanningshalten en del. Anna Maria Roos skrev sedan en bok baserat på sägnerna, "Gustav Vasas äventyr i Dalarne" som faktiskt var obligatorisk läsning för barnen i folkskolan. Huruvida det är sant eller ej kan man tvista. Det som sägnen säger är att Gustav Vasa i slutet av oktober kommer fram till gården Rankhyttan nära Falun. Detta då han sökte stöd för att återta tronen från kung Kristian. Självklart vända han sig till de allmänt upproriska folken i Dalarna. Väl på gården tog han arbete som dräng ett tag då han färdades i lönndom. Den som då ägde gården var bergsmannen Anders Persson som är bekant till Gustav Vasa. Under det att han vistades på gården sägs han ha bott och tröskat hö i just denna lada. Dessvärre fick han ingen hjälp här utan hans vän gav honom följande uppmaning. "Gå vidare uppåt socknarna, gå gå - utefter älvarna, genom de stora skogarna! Dröj aldrig länge på ett ställe! Här i Bergslagen är folket mer stillsamt. Nej, vill ingen annan höra dig så tala till de sturska Morakarlarna." Byggnaden är sedan lång tid klassat som ett byggnadsminne med anledning av ovanstående berättelse.

Landskap: Dalarna
Län: Dalarna
Kommun: Falu
Ort: Vika

Övrigt:

Typ: Historia

Terräng: Ingen information ännu.
Länk:
Decimalkoordinater: 60.476048, 15.719779
Koordinater grader: 60°28'33.7728 N , 60°28'33.7728 ÖBilder:

!Kommentera:
Udda platser i Sverige Udda Platser
= Platsen har ingen ytterligare info ännu.
= Platsen har både artikel och bilder.
= Platsen har artikel, men inga bilder.
= Platsen har ingen artikel men bilder finns.